Szolgáltatásaink

Tervezés

 • épületgépészeti tervezés
 • épületek vízellátása, csatornázása
 • esővíz elvezetése,
 • fűtés-/hűtésrendszerek,
 • klíma és légtechnikai rendszerek,
 • gázellátó rendszerek tervezése családi háztól az ipari csarnokokig.

Felelős műszaki vezetés

Az építési engedélyköteles, valamint az egyszerűsített engedélyezési eljárás alatti építőipari kivitelezési munkák csak felelős műszaki vezető irányításával, szakmai felügyeletével végezhetők. Cégünk, mivel rendelkezünk felelős műszaki vezetői jogosultsággal, elfogad és felvállal FVM megrendeléseket. Ezzel szeretnénk segíteni a lakossági építtetőknek, hogy szabályszerűen és gördülékenyen folyjon építési beruházásuk.

Mivel minden beruházás egyedi, a felelős műszaki vezetés is ahhoz igazodó, ezért csak személyes megbeszélés, helyszíni felmérést követően tudjuk szolgáltatásunk díját megbecsülni.

Műszaki ellenőri feladatok:

A Bolko Energy Kft. műszaki ellenőri feladatokat is ellát, amennyiben a megrendelő erre igényt tart. Legfontosabb feladatai közé tartozik:

 • A tervezési folyamat koordinálása, segítségnyújtás,
 • A kiviteli tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése,
 • A hatósági jogszabályok, előírások betartatása,
 • A szerződésnek megfelelő teljesítés felügyelete,
 • A kivitelező részére segítség biztosítása a felmerülő problémák esetén,
 • Ellenőrzi a szakszerűséget, technológiai folyamatok betartását, a teljesítést,
 • Tervváltoztatással kapcsolatos javaslatok az Ön részére,
 • Beüzemelés, próbaüzem, hidraulikai beszabályzás koordinálása,
 • Az átadás-átvétel lebonyolítása,
 • A garanciális problémák esetén azok teljesülésének ellenőrzése.

Egy kis segítség arra kérdésre, hogy mely esetekben kötelező az építési Műszaki ellenőr alkalmazása?

A 191/2009(IX.15.) Korm. rendelet alapján:

a.) Ha az építőipari tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi – építési Műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

b.) Ha az építőipari beruházás Kbt. hatálya alá tartozik – építési Műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

c.) Ha az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi – építési Műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

d.) Ha az építőipari tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint – építési Műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

e.) Vagy ha a 17.§ (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik – építési Műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

Szolgáltatási tevékenységeinket az alábbi jogszabályok és szabványok szabályozzák:

MSZ 04-134:1991A csatorna vezeték hálózat kialakításának előírásai
MSZ 04.135/2-83 Légtechnikai berendezések üzembe helyezése
MSZ 22115:2002 szabvány fogyasztói vízbekötésekről
MSZ 7487-2:1980Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint alatt
MSZ 845:2012Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése
MSZ CR 1752:2000 Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai
MSZ EN 1443:2003Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények
MSZ EN 12056-2:2001Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen belül. 2. rész: Szennyvízcsővezeték, kialakítás és számítás
MSZ EN 13829:2001 Épületek hőtechnikai viselkedése. Épületek légáteresztő képességének meghatározása.
MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez
MSZ EN 15251 Épületek energia-teljesítőképességének tervezésére és becslésére, levegőminőségére, hőmérsékletére, fény- és akusztikai viszonyaira vonatkozó beltéri bemeneti paraméterei
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
191/2009. (IX. 15.)Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
40/2012 (VIII.13.) BM rendelet épületgépészeti fűtési, hűtési és HMV cirkulációs rendszerek beszabályozásáról
312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012. (XI. 8.)Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
155/2016. (VI. 13.)Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
TvMI 3.2:2017.12.01Tűzvédelmi műszaki irányelv